Welkom bij Leth Mediation

 

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.”

 

Een ingrijpende echtscheiding, onenigheid met de werkgever over een ontslag, verschil van mening over uitvoering van een overeenkomst.
Het zijn voorbeelden van  pijnlijk herkenbare conflicten, die een behoorlijke impact kunnen hebben op alle betrokkenen. Vaak komen verhoudingen in dit soort situaties op scherp te staan. Partijen graven zich in en dat staat al snel een goede communicatie en begrip voor elkaars standpunten en belangen in de weg.
In dat geval helpt het inschakelen van een mediator. Dat is een onafhankelijke partij, die alle betrokkenen begeleidt bij (herstel van) communicatie en onderhandelingen. De mediator neemt in de bemiddeling een neutrale en discrete regierol in.

In een conflictsituatie wordt al snel de gang naar de rechter gemaakt. In dat geval beslist een rechter over de uitkomst van het geschil. Door een mediator in te schakelen, kunnen partijen zélf verantwoordelijkheid nemen en  de oplossing bepalen.

Wanneer wordt gekozen voor een mediationtraject is dat eigenlijk een compliment waard.
Want deze keuze betekent dat zelf verantwoordelijkheid wordt genomen voor het gezamenlijk bereiken van de oplossing van het probleem.
Daar is moed voor nodig. Het is immers niet makkelijk onderlinge emoties en belangen te benoemen en vervolgens actie te ondernemen richting de toekomst.
Partijen kunnen daarna wel verder, gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar. De last van en uit het verleden hoeft dan niet te worden meegedragen.

Deze vorm van bemiddeling heeft  alleen zin als partijen bereid zijn zich serieus voor een gezamenlijke oplossing in te spannen.
Bij mediation wordt uitgegaan van een win-/winsituatie, in plaats van escalatie. Partijen werken toekomstgericht aan een oplossing. Door de vereiste vertrouwelijkheid ligt het conflict niet op straat.

 

 

 

 

 

 

 

Uw bericht is verzonden.
Er is iets misgegaan. Het bericht is niet verzonden. Probeer het opnieuw.

MfN mediation

Leth Mediation biedt procesbegeleiding  op de terreinen van zakelijke, arbeids- en familiemediation conform de richtlijnen van  Mediatorsfederatie Nederland (MfN), voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI). De mediators staan ingeschreven in het MfN-register.

Wij werken met een mediationovereenkomst. Hierin staat de inspanningsverplichting van partijen om tot resultaat te komen, omschreven.
Ook worden afspraken gemaakt over de vrijwilligheid  en eventuele beëindiging van de mediation. Daarbij komen de geheimhouding, vertegenwoordiging, honoraria en kosten aan bod.

Bij het bereiken van overeenstemming eindigt de mediation met een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst.