Sponsoring jong talent

 

Hoe leuk is dit? #Sponsoring #JongTalent #Sport #RechtenStudente

Sponsoring Kunstproject: "Van Putdeksel tot Kunst"

We zijn trotse sponsor van het Kunstproject “Van Putdeksel tot Kunst”
“Kunst van de Grond” met Kunstenaars Gea Schipper en Ingo Leth
Trots op onze basis vestigingsplaats #Emmen 
#vertrouwen #aandacht #verbinden 

Heb jij de mooie putdeksels in #emmen al gezien?

ProRail: wees alert bij het spoor

ProRail roept verkeersdeelnemers op extra alert te zijn bij overwegen en het spoor. Nu het in de avond eerder donker wordt, is de kans groter op gevaarlijke situaties rond het spoor.

Uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat het ingaan van de wintertijd gepaard gaat met meer verkeersslachtoffers en -ongevallen. Dit is voor ProRail een goede reden om extra te waarschuwen voor de gevaren van het spoor.

Volgens het spoorbedrijf rijdt een aanstormende trein vaak sneller dan men denkt. ProRail roept mensen daarom op om geen extra risico te nemen bij het oversteken van een spoorwegovergang.

ProRail informeert scholieren met een digitale lespakket over veiligheid rond het spoor en verzorgt gastlessen op scholen.

© 2018 ANP E.A.

UMC Utrecht betaalt record aan smartengeld na ernstige medische fout

 

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) betaalt een schadevergoeding van 350.000 euro aan een vrouw die slachtoffer is geworden van een ernstige medische fout. Het gaat om het hoogste bedrag aan smartengeld dat ooit in Nederland is betaald.

 

De medische fout werd door het ziekenhuis ruim twee jaar te laat gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Het UMC Utrecht heeft in totaal 545.000 euro overgemaakt. Daarvan is ongeveer 350.000 euro bedoeld voor haar immateriële schade. Haar echtgenoot kreeg 192.000, omdat haar inkomen wegvalt als ze overlijdt.

In 2011 liet een gynaecoloog in UMC Utrecht weefsel onderzoeken uit de baarmoederhals van de inmiddels 55-jarige vrouw. Zij was daar niet van op de hoogte. In het weefsel bleken kwaadaardige cellen te zitten. "De arts heeft de uitslag van het biopt niet gezien en er geen rekening mee gehouden dat hij geen alert van het laboratorium zou krijgen", mailt het ziekenhuis. Ook deed de arts geen navraag.

Een wetenschapper ontdekte twee jaar later, in april 2013, bij toeval de uitslag in het dossier van de vrouw. Een behandeling volgde, maar de vrouw bleek ongeneeslijk ziek te zijn.
Het slachtoffer is terminaal ziek, omdat het ziekenhuis haar baarmoederhalskanker over het hoofd zag. De verwachting is dat zij nog minder dan een jaar te leven heeft.

 

Bron: nu.nl

Mediationclausule in contracten 

 

Veel bedrijven nemen tegenwoordig een mediationclausule op in hun contracten of in de algemene voorwaarden. Daarmee kiezen zij er voor eerst door middel van mediation een oplossing te vinden als er een conflict is over de interpretatie of inhoud van het contract.

  

Voorbeeldtekst:

 

"Mediationclausule

 

  1. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
  2. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
  3. Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.
  4. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door:

a) arbitrage overeenkomstig de daartoe strekkende regeling van

 

…………………………………………………………………….……….............................

              (hier naam en vestigingsplaats arbitrage-instituut invullen)

 

zoals deze luiden op de datum van aanvrage door de meest gerede partij van

de arbitrage,

 

danwel

 

b)  de bevoegde rechter te

 

............................………………………………………………………………………………"

Uit de praktijk:

 

 

 

"Gedoe op de werkplek.
We besteden veel werktijd aan het bespreken van problemen in de samenwerking, maar vaak niet met degene over wie het gaat. Vergaderingen worden beïnvloed door slechte persoonlijke betrekkingen en onbegrip ..."

 

Alternatief? Kom eens in gesprek met de persoon om wie het gaat. 


Arbeidsmediation

 

Ontdek in een mediationgesprek de kracht van oprechte én directe communicatie.

Telefoon:  

085 - 303 15 24Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

 

Uw bericht is verzonden.
Er is iets misgegaan. Het bericht is niet verzonden. Probeer het opnieuw.